Tarihçe

  • Organize sanayi Bölgesi yazıçayır mahallesi Yeşiltepe mahallesi ve Dinek mahallesi sınırları arasında yer almakta olup, 1997 yılında yatırım programına “etüd” olarak alınmıştır.
  • 19 11 1997 yılında OSB yer seçimi yapılmıştır
  • 1999 yılında OSB için çevresinde 250 metre sağlık koruma bandı bırakılması ve 50 metresinin yeşil alan olarak değerlendirilmesi kararları il sağlık çevre ve diğer kurumlarca alınmıştır
  • 2001 yılında OSB katılım payları %30 l Özel idare ve %70 Kulu belediyesi olacak şekilde yeniden oluşturulmuştur. Buna göre OSB kuruluş protokolü yeniden tertiplenmiş ve 186 nolu karar ile sanayi ve ticaret bakanlığınca tüzel kişiliği tescil edilmiştir.
  • 2002 yılında OSB’nin 4737 sayılı endüstri bölgeleri alanına alınması için karar alınmış bakanlar müracaatta bulunurmuş ancak uygun görülmemiştir
  • 2001 yılında OSBnin kadastro çalışmaları tamamlatılmıştır
  • Türkiye’nin modern osb’lerinden olacak olan kulu OSB Konya ve çevre illeri için ihracat merkezi haline gelecektir. Bölgemize atılacak her adım ve alınan kararlar sanayicilerimizin daha rahat üretim yapabilmesi ve daha uygun şartta çalışması içindir.